Archive for 18/11/2013

Pražané by se rádi stěhovali

Většina Pražanů by ráda změnila své bydlení. V různých věkových vrstvách obyvatel se důvod proč si přejí změnu různí. Mladí lidé by se rádi odstěhovali od rodičů a začali bydlet s partnerem, lidé s partnerem již žijící hledají vlastní bydlení nebo by rádi opustili stárnoucí panelové domy často za zenitem své životnosti. Starší spoluobčané často bydlí ve velkých bytech nákladných na provoz a často nevyhovujících jejich zdravotním požadavkům.

Důvod, proč změnu nerealizují, mají ale většinou stejný, obavy, že na změnu nemají.

Obavy má 42,3 procenta oslovených Pražanů. Vyplývá to z průzkumu agentury Stem/Mark. Průzkum provedený koncem září oslovil 1002 respondentů ve věku od 18 do 59 let. Věta „bohužel na lepší nemám“ je přitom často úplně neopodstatněná.

Je mnoho řešení a lze říci, že pokud to člověk nevyzkouší, nezjistí, že může na změně ještě vydělat.

Velmi často možnost prodeje stávajícího bytu s kombinací využití některé z forem úvěru či družstevního bydlení je pro spotřebitele efektivnější. Měsíční výdaje jsou tak nižší než ve stávajícím „nevyhovujícím“ bydlení.

Ceny pronájmů v Praze se pohybují docela v širokých mezím a platí zde okřídlené „kdo hledá, ten najde“. Stěhování přijde na pár tisíc, ale je to bez starostí a peníze se vrátí na nižším nájemném doslova za pár měsíců. Výsledkem opět jsou nižší měsíční výdaje a bydlení v lepší lokalitě.
Praha rozhodně netrpí nedostatkem bytů, ale mnoho z nich není z různých důvodů kvalitních. Jako prioritu při výběru nového bydlení 79,8% uvádí lokalitu, 63,4% velikost bytu, 50,7% zpracování a kvalita stavby bytu a jen 40% vybavení.

Což na druhou stranu ukazuje, že lidé začínají vnímat pojem „dobrá adresa“ a tím se částečně přibližujeme trendům v západní Evropě, kde je docela normální uvažovat nad investicí do nemovitosti.

Pražané se dnes mnohem více zajímají o to v jakém bezprostředním prostředí žijí. Jaká je dostupnost zeleně, kulturních a nákupních center, MHD, parkování. Raději si koupí malý byt v dobré lokalitě, než za stejné peníze poměrně velký byt v lokalitě s horším vybavením či pověstí.

Informovanost spotřebitelů stále stoupá a před rozhodnutím investovat se soustředí na získání co největšího množství informací ohledně okolí nového bydlení.

Vypadá to tedy, že přes obavy se Pražané rozhodnou najít svou “dobrou adresu” a přestěhují se do nového.