Archive for 18/02/2015

Se stěhováním souvisí i návštěva úřadů

Může se Vám to stát, a proto je třeba o tom vědět. Řeč je o tom, že si po stěhování zapomenete změnit adresu pro doručování zásilek nebo převést telefon na novou adresu… a zdaleka to nejsou jen tyto dvě položky.

Snad Vám tento článek pomůže předejít případným úředním nepříjemnostem.

Níže můžete vidět výčet snad všeho, co by mělo po stěhování upoutat Vaši pozornost ohledně úřední nesrovnalosti vzhledem k minulému a současnému bydlišti.

 

Smlouvy

 • nájemní – zjistit výpovědní lhůtu (a výpověď podat písemně) ještě před samotným stěhováním, či zda je možná domluva s majitelem bytu a zároveň mít již podepsanou smlouvu novou (kupní, nájemní)
 • pojistné – pojistka domácnosti, …- hodí se i pro běžné nájemníky, kteří nejsou vlastníky. Na pojistku domácnosti se často zapomíná, jelikož se ve většině případů platí jednou ročně a to trvalým příkazem.

 

Energie

 • elektřina – převod nebo zrušení lze provést 15 dní před stěhováním (osobně/ telefonicky/ přes internet) následuje konečné vyúčtování. Pozor na poplatek za připojení elektroměru v novém domě.
 • plyn – převod nebo zrušení 8 dní před stěhováním (sepsat protokol o převedení). Nezapomeňte kvůli doúčtování uvést svou novou adresu

 

Telefony, internet, televize

 • pevná linka – zde se pro majitele nabízejí tři možnosti. 1) zrušit linku – někdy spojeno s vrácením telefonního přístroje 2) převod na někoho jiného 3) převedení na novou adresu – žádost se musí podat dostatečně s předstihem a počítejte s poplatkem
 • internet (většinou spojený s televizí) – v současné době většina smluv se zapůjčením modemu – nutno vrátit, nebo uhradit
 • televize (kabelové) – možno s předstihem zrušit (v závislosti na typu smlouvy) nebo převést
 • satelitu – viz televize, většinou také s vrácením nebo uhrazením zapůjčeného satelitu

 

Adresa pro doručování zásilek

 • pošta – zažádat o změnu místa dodání poštovních zásilek (vyřízení trvá 3-5 dní)

 

V případě změny trvalého bydliště také zařídit změnu u:

 • občanských průkazů
 • řidičských průkazů
 • bank
 • mobilních operátorů
 • pojišťoven
 • zaměstnavatelů
 • firem, vůči kterým máte závazky, nebo ony k Vám