Archive for 05/11/2014

Stěhování obrazů a starožitností

Stěhování obrazů či dalších cenností, které mnohdy sahají svojí hodnotou až k několika milionovým částkám, platí speciální opatření a nedoporučují se přesouvat bez zvláštního zabalení. Proto tento přesun neprovádějte sami a nechte si pomoct od profesionálních firem, které mají školené zaměstnance na tento druh stěhování. Předejdete tak k nenávratnému poškození, či znehodnocení cenného díla.

Dílo se obalí bublinkovou folií v dostatečném množství, zvláště jeho rohy, či místa, které jsou náchylné na poškození. Pokud se na díle nachází část, která je tenká a hrozí tak její ulomení, doporučuje se obalit tento kus větším množství bublinkové folie, či jejím vyztužením různými papírovými proklady. Celé dílo se poté vloží do připravené krabice, kde je již dno vyskládané sypkým materiálem (extrudovaný polystyren). Až se cenné dílo usadí, celá krabice se vycpe dalším sypkým materiálem až na okraj. Nedojde tak k poškození při manipulaci, nebo převozu na nové místo. Pro lepší orientaci, se na krabici napíše tlustý nápis „křehké“ a polepí se speciální celosvětovou značkou označující křehký materiál. K takto označené krabici je při stěhování brán zvláštní důraz.

Spočítejte si, jaká bude Vaše cena stěhování.