Archive for 22/04/2015

Pravidla pro stěhování s papírováním a úřady

Pokud si člověk změní adresu trvalého bydliště, nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém z nich. Od roku 2012 totiž fungují tzv. základní registry – data si většina úřadů předává mezi sebou automaticky.

Po přestěhování je nutno navštívit obecní úřad v místě nového trvalého pobytu a vyplnit přihlašovací lístek k trvalému pobytu. S předložením občanského průkazu se vyžaduje ještě další doklad o oprávnění užívání bytu nebo domu. Jsou to dokumenty jako výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, nájemní smlouva a navíc úředně ověřené písemné potvrzení majitele nemovitosti o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (poslední doklad není potřeba, pokud majitel nemovitosti potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu i s předložením dokladu o oprávněnosti užívání domu či bytu).

Co se týče katastrálního úřadu, tam není třeba nic oznamovat – data si úřad aktualizuje automaticky.

Pokud si budete chtít ověřit správnost nové adresy, můžete tak učinit na veřejném portále Českého zeměměřického a katastrálního úřadu v sekci „nahlížení do katastru nemovitostí“.

Co se týče oznamovací povinnosti zdravotní pojišťovně, tak ta dle zákona stále platí. Změna se oznamuje do 30ti dnů.

 

Finanční úřady jsou napojeny na základní registry, ovšem pozor na jejich rozlišování v registraci daňového subjektu v daňovém řízení.

Pokud nejste registrován, postupuje se dle daňového řádu – příslušný finanční úřad Vám zašle oznámení o změně místní příslušnosti (oznámí kde je uložen Váš daňový spis)

Pokud jste registrován jako daňový subjekt, finanční úřad vydá rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti – tímto datem přechází místní příslušnost na nový finanční úřad v místě trvalého pobytu.

 

Změna trvalého bydliště v rámci obce nevyžaduje oznamovací povinnost. Pokud ovšem nastane stěhování do jiné obce, je třeba tuto změnu nahlásit do 5ti pracovních dnů na úřad obce s rozšířenou působnosti v místě nového bydliště.